De Knoop te Utrecht

Opdrachtgever:
Projectnaam:
Locatie:
Gerealiseerd:
Projectinformatie:

De Groot & Visser
De Knoop
Utrecht
2017
2500 m² sandwichpanelen + 2200 m² aluminiumbeplating

Nieuwbouw De Knoop Utrecht:

 

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt de Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht tot een modern rijkskantoor. Vanaf 2017 nemen verschillende rijksdiensten hun intrek in het gebouw. Het gebouw krijgt werkplekken, gastwerkplekken en een vergadercentrum voor rijksambtenaren.

Het gebied rondom Utrecht Centraal waar de Knoopkazerne ligt maakt onderdeel uit van het masterplan Utrecht voor de vernieuwing van het centrum (CU 2030). In dit kader hebben Het Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) en de Belastingdienst het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd de huidige Knoopkazerne aan de Croeselaan te ontwikkelen tot rijkskantoor.

De ontwikkeling van rijkskantoor De Knoop past in het programma ‘Compacte Rijksdienst’ dat sinds 2007 wordt ingezet voor een kleinere en betere overheid. Vanuit het motto ‘efficiënt & aantrekkelijk’ maakt het nieuwe rijkskantoor een forse besparing mogelijk op de kosten van de Rijkshuisvesting door een veel intensievere benutting van de beschikbare ruimte, met bijdetijdse ICT, passende cateringfaciliteiten en een goede beveiliging.

Het bestaande gebouw omvat 20.850 m2 bvo; na herontwikkeling en uitbreiding groeit het oppervlak tot in totaal 30.000 m2 bvo, waarvan 22.500 m2 bvo kantoren en ca 6.000 m2 bvo vergader-/congresruimte met gastwerkplekken.

In januari 2016 is R Creators gestart met de voorbereidingen voor de herontwikkeling. De huidige kazerne wordt gedeeltelijk gesloopt en gestript, waarbij het uitgangspunt is zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken.
Er wordt een vergadercentrum voor 1000 bezoekers aangebouwd. Het casco van de voormalige Knoopkazerne wordt getransformeerd tot rijkskantoor. Het vergadercentrum wordt door o.a. een atrium verbonden met de getransformeerde Knoopkazerne. De buitenruimte wordt heringericht met o.a. het Knoopplein en een tijdelijk paviljoen met horecabestemming.

In opdracht van De Groot & Visser levert WPI de aluminium cassettepanelen en zetwerken voor de buitenschil.

Een “grote” uitdaging voor WPI zit hem in het uitzonderlijke formaat van een aantal panelen die de magische grens van 6000mm overschrijden.

Lees meer over dit project op de site van De Groot & Visser…